”Vi har sedan många år anlitat Gabriella som lärare i presentationsteknik, med strålande resultat. Efter att ha utbildats av Gabriella blir våra studenter mycket säkrare som presentatörer, vilket de har nytta av i såväl arbete som privatliv."

Hanna Hjalmarson,
studierektor för Marknadskommunikationsprogrammet (IHR), Institutionen för reklam och PR, Stockholms universitet
"Gabriellas energi är fantastisk! Hon är enormt kunnig och tar sig tid för alla trots att vi är så många. Vi fick många konkreta verktyg att jobba med."

Deltagare på guideutbildningen Norrtälje
”Gabriella åskådliggjorde på ett lekfullt och tydligt sätt hur viktigt vårt kroppsspråk är och vi fick personlig feedback. Alla i gruppen fick tillfälle att bidra med egna erfarenheter och det blev en mycket lärorik och uppskattad förmiddag tillsammans”

Carina Lidforss,
VD Adlon hotell
”Gabriella är en lättsam och kompetent utbildare som är värdefull för oss på Vasamuseet. När vi utbildar nya guider är det viktigt att vi på kort tid ger de nya guiderna en trygghet i att uttrycka sig inför grupp. Gabriella har en förmåga att se vad varje person behöver, hennes medverkan på guideutbildningen har varit och är mycket populär bland personalen på museet.”

Peter Rydebjörk
Guideansvarig Vasamuseet
”I found this course not only of use in presentations but also in real life, daily communications. Everywhere."

Student Master Programme in Economics, Stockholms universitet

Kurser

Kurser
Öka företagets lönsamhet genom positiv kommunikation

Coachning

Coachning
Bli en bättre talare med verktyg för röstteknik och kroppsspråk

Föreläsningar

Föreläsningar
Få ett bättre besökarklimat genom kunskap om bemötandeteknik