Kurser

Teamutveckling och kommunikativt kund-/besöksbemötande

Att uppmuntra en bra ”teamkänsla” är en förutsättning för att kunna arbeta positivt med rollspel utformade efter beställarens önskemål.

Stor vikt läggs på att visa de olika verktyg som finns vad det gäller kroppsspråk i avseende på attityd, status och närvaro för att kunna förstå och förbättra samspelet mellan arbetstagare och kunder/besökare inom olika serviceyrken. Övriga mål är att tydliggöra det egna uttrycket och skapa insikt om individers enskilda toleransnivåer. Det vill säga att uppmuntra till det goda och positiva värdskapet.

Moment som ingår i kursen:

– Röst- och talteknik
– Status-/ponduskoll
– Kroppsspråk, rörelsemönster och utstrålning
– Rollspel i kund-/besöksbemötande
– Grupp- och ansvarsövningar
– Konflikthantering
– Improvisationsövningar
– Koncentrationsövningar
– Stresshantering och avslappningsteknik

Scenskräck/rampfeber

Under våra kurser möter vi ofta människor som känner stor skräck för att tala inför andra. Våra praktiska tekniker har genom åren hjälpt många att bli av med sin scenskräck och vi ger numera även privata coachningssessioner i detta ämne. Via en arbetsplan arbetar vi med de tekniker just du behöver för att dina nerver inte ska lysa igenom när du håller föredrag. Vi arbetar utifrån sekretesslagen och allt personligt material behandlas konfidentiellt och med tystnadsplikt.

Praktisk presentationsteknik

Vi har utvecklat en metodik som på ett konkret och lättsamt sätt utvecklar varje individ i just det den behöver för att förbättra sitt kroppsspråk och stärka sin kommunikativa förmåga i praktisk presentationsteknik.

På våra kurser lär sig deltagaren snabbt att:

1. Ta fram sin personliga röst
2. Hitta en bra kroppshållning
3. Förbättra sin förmåga att kommunicera med sin egen personlighet via ett konkret och tydligt kroppsspråk

Comments are closed.