Kurser

Med över tjugo års erfarenhet av ickeverbal kommunikation kan jag med lätthet skräddarsy en kurs som passar just din arbetsplats.

Kurserna kan vara allt från en timme till halv- hel- eller flerdagarskurser.

Samtliga kurser har en och samma målsättning, nämligen att ge samtliga deltagare personlig feedback och tydliga verktyg till att förbättra kommunikationen.

Moment som ofta ingår i kurserna:

Hållning
Andning
Stresshantering och avslappningsteknik Röst- och talteknik
Status-/pondus
Kroppsspråk, rörelsemönster och utstrålning
Rollspel i kund-/besöksbemötande
Grupp- och ansvarsövningar
Konflikthantering
Improvisationsövningar
Koncentrationsövningar

Vanliga kursbeställningar:

Dynamiska presentationer
Inspiration och stolthet
Möten, presentationer och kroppsspråk
Bemötande- och värdskap
Svåra samtal och konflikthantering
Inför arbetsintervjun
Pitch- och försäljning

Kursupplägg:

Kurserna inleds ofta med en interaktiv inspirationsföreläsning med levande exempel, praktiska övningar samt personlig feedback på delar av den ickeverbala kommunikationen som är relevant för yrkesområdet, rollspel för dem som önskar.

På våra kurser lär sig deltagaren snabbt att:

1. Ta fram sin personliga röst
2. Hitta en bra kroppshållning
3. Förbättra sin förmåga att kommunicera med sin egen personlighet via ett konkret och tydligt kroppsspråk

Genom konkret kunskap i ickeverbal kommunikation ökar medvetenheten i hur var och en agerar i både externt och internt på arbetsplatsen. Då blir även värdegrunden tydligare. Insikt och kunskap leder till utveckling och ökat välbefinnande.

Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan

Comments are closed.