Om oss

Lockwall Kommunikation ägs och drivs av mig Gabriella Lockwall. Jag räknas som en av Sveriges ledande kroppsspråksexperter med 25 års erfarenhet av att ta fram varje individs autentiska ickeverbala jag.
I varje möte utgår jag från varje individs unika behov och förutsättningar. Jag anpassar coachningen och ger personlig återkoppling och konkreta verktyg och praktiska övningar för att människor ska få tillgång till sin potential.
Jag är utbildad skådespelare vid Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow och har en Bachelor of Arts i kroppsspråk, röst- och talteknik och pedagogik.
Med mina erfarenheter som skådespelerska har jag utforskat hur man kan sända olika typer av budskap med sin kropp och sin röst. Alla behöver olika. Jag har min egen metod. Under åren har jag utvecklat min egen metod som utgår från individens behov. Jag arbetar med kroppsspråk och röst och allt som ingår i den ickeverbala kommunikation.
En stor del av vår kommunikation sker i det tysta – nämligen kroppsspråket. Våra omedvetna såväl som medvetna rörelser har en stor inverkan på hur vi uppfattas och vad för budskap vi sänder till mottagaren eller lyssnaren.
Som coach är jag rak, ärlig, pedagogisk, humoristisk och inkännande. Jag ser det som min livsuppgift att hjälpa individer att bli bättre på att kommunicera.
Min målbild är att se och hjälpa varje individ att förbättra sin kommunikation, som i sin tur hjälper hela företaget eller organisationen de befinner sig i. Jag håller också föreläsningar och kurser för företag och organisationer.
Några av mina återkommande beställare är: Organisationen Ledarna, Stockholms universitet, Sveriges regioner och kommuner, Berghs School of Communication, Vasamuseet och många fler.

Tillsammans med min syster Sofia Lockwall och musikern Malena Jönsson driver jag musikteatergruppen Systrarna Lockwall.

Comments are closed.