Referenser och feedback

”Uppskattade din energi och närvaro i rummet och din förmåga att varva teori med korta övningar på ett inbjudande, engagerande och roligt sätt. Fick mycket kunskap och aha-upplevelser med oss på kort tid! ” 

Anna Karevi Verdoes, enhetschef Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska universitetssjukhhuset

Väldigt givande, rekommenderas varmt. Både praktiskt användbart, men också ett tillfälle att reflektera och ta tid att tänka på hur jag interagerar med andra. Har hjälpt mig oerhört att se möten och jobbiga möten på rätt sätt.
Handfast, praktiskt och användbart. Samtidigt som det var genomtänkt. Mycket mindre flummigt än jag trodde från början!
Otroligt bra inslag av ”improvisationsteater”, ett helt nytt verktyg som har gett mig väldigt mycket. Gabriella kan konsten att få mig att känna mig trygg med att ta fram de jobbigaste situationerna, samtidigt som hon kan få dem att kännas så verklighetstrogna så att de gör lika ont som i verkligheten.
Innehållet blev helt skräddarsytt efter mina behov, ovanligt och klockrent.

Max Koszela, chef inom Bonnierkoncernen

”Gabriella är en lättsam och kompetent utbildare som är värdefull för oss på Vasamuseet. När vi utbildar nya guider är det viktigt att vi på kort tid ger de nya guiderna en trygghet i att uttrycka sig inför en grupp. Gabriella har en förmåga att se vilket stöd varje person behöver, hennes medverkan på guideutbildningen har varit och är mycket populär bland personalen på museet.”
Peter Rydebjörk, Guideansvarig Vasamuseet

Fin flexibilitet och dialog med gruppen, konstruktiv feedback och bra att allt hölls i en så positiv ton. Uppskattade att det inte var svart-vita tolkningar av saker utan möjligt att vrida och vända på, värdera från olika håll. Bra beslut också att vi fick feedback bara av ledaren och inte av alla andra gruppmedlemmar i detta skede.

Jag tycker att hon tog upp ämnet på ett mer givande sätt än vad jag varit med om vid tidigare föreläsningar om kroppsspråk. Hon fick oss att känna trygghet och delta. Vi fick personliga tips. Vi fick göra övningar där vi konkret kunde se, höra skillnad före och efter.

Deltagare i kursen ickeverbal kommunikation på SAPU handledarutbildning för psykoterapeuter

”One of the courses I have learnt most. Immediate feedback, clear instructions, nice atmosphere. Thank you so much! ”
Student Master Programme in Economics, Stockholms universitet

Engagerande, fängslande och rolig föreläsare, verkligen jordnära och bjuder på sig själv. Betyg 5+ av 5.
Ronneby kommun

Enligt den utvärdering som all personal fick lämna in var utbildningen MYCKET uppskattad. Gabriella var mycket lätt att samarbeta med, gjorde ett bra upplägg och var en mycket bra och engagerad föreläsare.  Den policy som togs fram har alla på Jamtli stor nytta av.
Vi är helnöjda!
Märta Norelius, ansvarig personalchef för utbildningen på Jamtli, Jämtlands länsmuseum

”Vid Institutionen för reklam och PR, Stockholms universitet, utbildar vi kommunikatörer för verksamheter i alla slags branscher. Då förmåga att personligen presentera sina idéer på ett övertygande sätt är en viktig del i sådana tjänster har vi sedan många år anlitat Gabriella som lärare i presentationsteknik, med strålande resultat. Efter att ha utbildats av Gabriella blir våra studenter mycket säkrare som presentatörer, vilket de har nytta av i såväl arbete som privatliv.”
Hanna Hjalmarson, studierektor för Marknadskommunikationsprogrammet (IHR),
Institutionen för reklam och PR, Stockholms universitet

”Gabriella åskådliggjorde på ett lekfullt och tydligt sätt hur viktigt vårt kroppsspråk är och vi fick personlig feedback. Alla i gruppen fick tillfälle att bidra med egna erfarenheter och det blev en mycket lärorik och uppskattad förmiddag tillsammans.”
Carina Lidforss, VD Adlon hotell

”På masterutbildningen i nationalekonomi på Stockholms universitet har Gabriella undervisat i verbal kommunikation. Gabriellas undervisning var mycket uppskattad av både studenterna och av mig som studierektor.”
Adam Jacobsson, Studierektor för masterprogrammet i nationalekonomi vid Stockholms universitet

”Vi samlade butiks- och entrépersonal, pedagoger och vakter till två inspirationsdagar med Gabriella som på ett proffsigt och personligt sätt gav oss verktyg att jobba vidare med. Gabriellas verktygslåda konkurrerar ut de flesta och vi tackar för ett fantastiskt engagemang.”
Monica Öberg, Chef för besöksservice Historiska museet

Under coachningen har jag lärt mig att våga, prata bättre och och fått redskap för att kunna hantera olika situationer, både när jag är oförberedd och när jag blir osäker/nervös.
Jag fick en självinsikt inom området presentationsteknik – vad jag har som är bra och vad jag varit dålig på eller trott jag varit dålig på. Detta kunde jag under coachningen omvända till något bra och lärde mig att det inte är så svårt egentligen.

Chef inom bankvärlden efter privat coachning

”Mycket roligt, engagerande och stimulerande. Det bidrog i högsta grad till att föra gruppen samman och skapa gemenskap.”
Guide på Vasamuseet

”Jag använde hennes tips när jag sökte jobb, och fick det!”
Elev på KY-utbildning inom Storstadsturism

”Föreläsaren har en underbar energi som gör oss glada och kursen blir inte lika tung. Jämfört med mina tidigare presentationslärare känns hon mycket mer mänsklig och det underlättar pressen på mig. Kursen har gett mig insikten att jag ska vara mig själv mer och inte försöka förändra min personlighet.”
Student på Marknadskommunikationsprogrammet, IHR

”Gabriellas energi är fantastisk! Hon är enormt kunnig och tar sig tid för alla trots att vi är så många. Många konkreta verktyg att jobba med”
Deltagare på guideutbildningen Norrtälje

”I found this course not only of use in presentations but also in real life, daily communications.. everywhere”
Student Master Programme in Economics, Stockholms universitet

”Hon såg mina svagheter och styrkor redan andra dagen. Och fan vilken föreställning det blev, det är nog det bästa vi gjort!”
Elev vid Calle Flygare Teaterskola

”Gabriella is very inspiring and dedicated in her efforts of teaching student to perform oral speeches. She has helped many students to overcome their fear of talking in front of groups of people. I strongly recommend her as a guest lecturer.”
Maria Frostling-Henningsson, Professor, Stockholm Business School

Comments are closed.