Utbildning

Med konkreta verktyg inom röst- och talteknik, hållning och kroppsspråk samt stresshantering blir studenter och lärare genom våra kurser bättre talare på mycket kort tid. På det följer ett bättre självförtroende och en ökad självkänsla. Studenter och lärare med stark nervositet för att tala framför andra människor får effektiva andningsövningar och lär sig att hantera sin nervositet. Flera av de vi utbildat är nu framgångsrika talare.

Alla personer – från rädda och osäkra talare – till redan vana talare, kan få coachning som förbättrar deras teknik. Vår målsättning är att alla på sikt till och med ska tycka att det är roligt att tala framför andra människor. Men vi lägger också stor vikt vid att varje talare ska utgå från sin egen personlighet och veta hur den ska göra ett tal intressant och dynamiskt att lyssna på utifrån sina egna förutsättningar. Verktygen är gemensamma men hur man använder dem är personligt.

Våra kurser brukar också innebära en ökad gemenskap i utbildningsgrupperna eftersom alla utsätts för samma sak och delar upplevelsen tillsammans. Nervositet går över könsgränserna och därför upplever vi ofta att det manligt och det kvinnligt stereotypa suddas ut.

De kurser vi håller går att använda inom flera olika utbildningsinriktningar som exempelvis inom områden som turism eller detaljhandel. Där arbetar vi ofta med bemötande- och försäljningsteknik. Inom andra delar av utbildningssektorn fokuserar vi ofta på icke verbal kommunikation och framträdandeteknik.

Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan,  klicka här

Comments are closed.