Turistnäring

Inom turistnäringen är själva bemötandet en viktig del av helhetsupplevelsen för besökaren. Där har man stor nytta av att känna till den icke verbala kommunikationen, vad den förmedlar och hur den kan användas för att förstärka en upplevelse. Man har också stor nytta av att känna till de delar av kroppsspråket som handlar om skillnader i olika kulturer så att man inte blir missförstådd.

När det gäller guideutbildningar måste också stor vikt läggas på röst- och talteknik. Guider bör tränas i hur de bäst använder sin röst eftersom den är ett av deras viktigaste verktyg.

Vår utgångspunkt är att besökarklimatet påverkar försäljningen till stor del. Hur ett team samarbetar och mår avspeglas ofta i det yttre bemötandet. Då är det viktigt att synliggöra den icke verbala kommunikationen som fel använd kan få en negativ effekt. Praktiska övningar i form av rollspel kan vara en väg in till kunskap och ökad medvetenhet.

Hos flera av våra återkommande uppdragsgivare arbetar vi i nära samarbete med cheferna för att på det viset hjälpa till att genomlysa organisationen och förbättra kommunikationen både externt och internt. Detta samarbete brukar ofta utvecklas under längre tidsperioder.

Inom turistnäringen erbjuder vi allt ifrån personlig coachning av chefer till kurser i framträdande- och bemötandeteknik för anställda. I samtliga kurser ges personlig feedback. Föredraget som är skräddarsytt för turistnäringen kan med fördel inleda ett mer djupgående samarbete, men går också att beställa separat. Våra kurser är anpassade efter behov och önskemål och arbetas ibland fram i samarbete med ledningen.

Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan,  klicka här

Comments are closed.