Näringsliv

Alla företag tjänar på att ge sina chefer och sin personal konkreta verktyg i arbetet med kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Vi säger ofta en sak med orden och något helt annat med kroppen – vilket kan leda till missförstånd och dålig stämning internt på en arbetsplats. Detta kan bli kostsamt både vad det gäller tid och välbefinnande på företaget och i längden påverka företagets ekonomi negativt.

Externt handlar det om hur vi bemöter kunder och hur väl vi fungerar som företagets ansikte utåt. De flesta av oss upplever ibland dåligt bemötande vid försäljningssituationer. Den som står i kassan kan ha dålig ögonkontakt, prata för tyst eller ha ett stängt kroppsspråk. Detta leder till att man helst inte handlar av den personen med en minskad försäljning som resultat. Finns det för många med det bemötandet på ett företag så påverkar det företagets ekonomi direkt och även dess anseende i längden.

Det är nödvändigt att vara medveten om sitt kroppsspråk i en försäljningssituation så att vi till exempel inte hamnar i negativa spiraler när vi möter ”besvärliga” kunder. Alla anställda på ett företag bör veta hur ramarna ser ut när det gäller den externa kontakten med kunder. Om de är trygga i de beslut de kan fatta och medvetna om vad de kommunicerar icke verbalt så blir de bättre på positiv kommunikation.

Genom konkret kunskap i icke verbal kommunikation ökar medvetenheten i hur var och en agerar i försäljningssituationer och även internt i företaget. Då kan man också bli tydligare i vad företaget står för. Ett ökat välbefinnande både externt och internt på företaget bidrar oftast till ökad försäljning och högre prestationsnivå.

Vi kan hjälpa samtliga på ett företag att bli bättre på att kommunicera icke verbalt med varandra, både internt och externt. Det kan vara allt ifrån en försäljare på golvet med attitydproblem, till en chef som inte tycker om att tala inför andra människor. Vi erbjuder personlig coachning, ­kurser med personlig feedback till varje deltagare och föredrag. Många företag inleder med ett föredrag för att sedan fortsätta med kurser i olika omfattning vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan,  klicka här

Comments are closed.